Jamajka je krajinou pestrých živočíšnych druhov od vtákov, cez krokodíly, motýle či najrôznejšie cicavce. Z nich všetkých má výnimočné postavenie hlavne maličký kolibrík menom doctor bird, ktorý ako národný vták Jamajky patrí k hlavným symbolom ostrova. Kolibríkov príbeh Pomenovanie